Sektioner

Här presenteras elevkårens olika sektioner. En sektion är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse inom en visst område. Sektionen styrs av en styrelse tillsammans med sina sektionsmedlemmar. Du är varmt välkommen att öppna en egen sektion! Kontakta bara elevkårsstyrelsen ツ