Dokument

Här hittar du bl.a. dem olika handlingarna för kommande och föregående årsmöten. Här kan du även hitta kårens stadgar och lite annat smått och gott.

Här hittar du årsmöteshandlingarna från årsmötet den 15/3-2018. Mappen innehåller filer så som ekonomiska rapporter och verkamhetsplan.

Här finns elevkårens stadgar. Stadgar är regler som är satta av kårens medlemmar för att hålla struktur i styrelsens arbete. Stadgar fastställs av medlemmarna under det årliga årsmötet och det är då stadgar kan tas bort, läggas till och ändras.

Här hittar du årsmöteshandlingarna från årsmötet den 16/3-2017. Mappen innehåller filer så som ekonomiska rapporter och verkamhetsplan.